Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Bogoria z dn. 21.12.2016 r.706
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2019 r. 706
CRW - Centralny Rejestr Wyborców705
2016 rok704
SARZYŃSKI ZDZISŁAW704
Informacja o wsczęściu postępowania Wody Polskie z dnia 15 lipca 2019 r.704
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji704
Apele699
Obwieszczenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Bogoria z dn. 14.07.2017 r.699
Uchwały z dnia 30 listopada 2021 r.692
Otwarty konkurs ofert689
Wniosek dowóz zorganizowany 2024688
Protokoły688
Sprawozdania za 2021 rok687
Sprawozdania za rok 2021684
Uchwały z dnia 20 listopada 2018 r.681
Program Współpracy na 2017 rok680
Sprawozdanie za 2018 rok680
Wykaz działek przeznaczonych do oddania w użyczenie stanowiących własność Gminy Bogoria678
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku możliwości podłączania do kanalizacji674
2022 rok673
Uchwały667
Skład MRG666
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bogoria z dnia 02.03.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego665
SŁAWSKI LUCJAN660
SIKORA DANUTA659
Maria Kogut - Sekretarz Gminy659
Sprawozdania za rok 2019657
2019 rok655
Program współpracy na 2018 rok653
Protokół Nr II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.652
Protokół Nr I/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.651
Program Współpracy650
Konsultacje643
Uchwały z dnia 28 grudnia 2018 r.641
Liceum Ogólnokształcące w Bogorii640
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Jadłodajnia Gminna w Bogorii640
Komisja Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji637
Uchwały z dnia 29 października 2019 r.635
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii633
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31